Tipsempresa trabajo temporal GCTplus

Si necessites buscar feina i t’has apuntat a una ETT, has de saber que una empresa de treball temporal pot ser una solució perfecta per entrar en el món laboral. Si bé és cert que, depenent del sector, en ocasions és complicat trobar feina, has de saber que aquest tipus d’empreses ajuden al procés de selecció de personal i solen oferir a les empreses i persones contractades les millors opcions en els dos casos. Per saber més sobre tot aquest procés, anem a veure quins són els tipus de contractes que més s’utilitzen en les ETT.

 

Contracte per obra i servei

Són contractes que tenen una durada determinada, tenint en compte que el contracte no es pot prorrogar per un període major a tres anys. Habitualment, aquests contractes es solen utilitzar en sectors com la construcció, el de neteja o el de telemarketing.

 

Contracte primera feina

El principal objectiu d’aquest tipus de contractes és poder inserir laboralment els joves, que no compten amb experiència laboral. El que és habitual és que tinguin una durada d’entre 3 i 6 mesos i, en moltes ocasions, són molt rendibles ja que les empreses acaben fent un contracte indefinit si es compleixen les expectatives.

 

Contracte d’interinitat

Solen utilitzar-se quan es necessita cobrir una baixa d’una persona en una empresa. Tenint en compte que aquesta persona tindrà el dret a tornar al seu lloc quan ho necessiti. Aquests contractes sempre es realitzen per jornada completa exceptuant si el treballador a què és substituït tenia contracte parcial o si s’utilitza per complementar una jornada reduïda.

 

En l’actualitat hi ha més de 20 tipus de contractes a Espanya d’empreses de treball temporal, sent aquests tres dels més habituals. En qualsevol cas, per informar-te millor, pots trucar-nos a GCTplus. Som una empresa de treball temporal amb 18 delegacions, contacte amb nosaltres i troba la feina que et mereixes. Contactar