Notícies

NECESSITEM INCORPORAR

 

FUTURS TÈCNICS ESPECIALISTES                                                  

Busquen joves d’entre 18 i 24 anys que tinguin com a objectiu professional formar-se en processos i qualitat en la indústria alimentària per poder treballar com a futurs tècnics especialistes.

PROGRAMA DE FORMACIÓ i TREBALL DE 2 ANYS

Oferim la incorporació al programa KREAS de formació i treball de 2 anys que combinarà l’adquisició de coneixements teòrics a l’aula i la formació pràctica a l’empresa. Durant aquest període, l’empresa contractarà i remunerarà aquests alumnes. El programa està finançat per l’empresa. A la seva finalització, l’alumne obtindrà el “títol oficial de tècnic superior en processos i qualitat en la indústria alimentària” i 2 anys d’experiència laboral.

En finalitzar el programa, s’iniciarà un procés de selecció d’aquests estudiants per tal de consolidar-los a la plantilla.

CAL COMPLIR ALGUN DELS REQUISITS ACADÈMICS SEGÜENTS:

– Tenir el títol de Batxillerat o de Tècnic Superior o Especialista

- Haver superat el COU o el preuniversitari  – Haver superat el curs específic per a l’accés als CFGS (CAS)
 -Tenir un cicle de grau mig -Tenir qualsevol titulació universitària

 

TAMBÉ NECESSITEM INCORPORAR:

JOVES QUE VULGUIN ESTUDIAR I TREBALLAR                                                   .

Busquen joves d’entre 18 i 24 anys, amb la ESO aprovada, que vulguin fer una carrera professional de formació i treball dins de l’empresa.

PROGRAMA DE FORMACIÓ i TREBALL DE 1 a 3 ANYS

Oferim la incorporació al programa KREAS de formació i treball de 1 a 3 anys que combinarà l’adquisició de coneixements teòrics a l’aula (25%) i la formació pràctica a l’empresa (75%). Durant aquest període, l’empresa contractarà i remunerarà aquests alumnes. El programa està finançat íntegrament per l’empresa. A la seva finalització, l’alumne obtindrà un certificat de professionalitat de nivell 1 i 2 i experiència laboral.

En finalitzar el programa s’iniciarà un procés de selecció d’aquests estudiants per tal de consolidar-los a la plantilla.

CAL COMPLIR ALGUN DELS REQUISITS ACADÈMICS SEGÜENTS:

– Haver superat la ESO