Tipsett-bar

Si et trobes en aquesta web és perquè, pot ser que la teva empresa necessiti recórrer a una ETT per cobrir necessitats de selecció de personal o que el teu departament de Recursos Humans vagi molt saturat amb l’administració de personal. En els dos casos és molt habitual contactar amb una Empresa de Treball Temporal.

I no és per menys, ja que els avantatges que té contractar treballadors per ETT són diverses. Si tens dubtes sobre si contractar o no a través d’una empresa de treball temporal, aquí tens una llista de beneficis d’aquesta modalitat de contractació.

5 beneficis alhora de contractar treballadors per ETT

Genera major rapidesa de contractació a l’empresa.
Hi ha ocasions en què cal cobrir amb molta rapidesa els llocs vacants. Les empreses de treball temporal et poden ajudar en aquest cas ja que tenen gran experiència en la selecció de personal.

Facilita la paperassa en la gestió laboral.
Una ETT s’encarrega de tot. Des de la contractació fins a les gestions a la Seguretat Social i el servei d’ocupació oportú, passant per la negociació del contracte i el pagament de les nòmines. Amb una empresa de treball temporal es realitza molt bona centralització de tots els temes legals i de facturació.

S’obtenen resultats immediats en la incorporació laboral.
Els treballadors que es contracten mitjançant una empresa de treball temporal estan preparats per a cobrir llocs de treball des del primer dia. En general, no requereixen de formació, de manera que comencen a generar beneficis des del primer minut de la seva incorporació al lloc de treball.

Assessoria en els contractes laborals.
Com que gestionen una gran quantitat de contractes laborals diferents a l’any, les empreses de treball temporal tenen molt clar quin és el millor contracte per a cada tipus d’empresa i de situació. D’aquesta manera poden ajudar-te en la contractació de personal assessorant-te en la durada i el tipus de document a signar, entre altres coses.

Redueix els costos de l’empresa.
La contractació de treballadors a través d’una empresa de treball temporal allibera a altres departaments de càrrega laboral, de manera que poden gestionar el seu temps en tasques molt més productives que generin més beneficis per a l’empresa. Però no només això, amb el tipus de contracte que es realitza a través de les ETT s’estalvien molts costos d’acomiadaments, baixes laborals e indemnitzacions. No solament perquè aquestes despeses, en molts casos, siguin assumits per l’ETT, sinó també pels tipus de contractes temporals que es realitzen a través de l’ empresa.

Ara que ja saps els avantatges que pot tenir per a la teva empresa contractar personal qualificat a través d’una ETT, no ho dubtis més i prepara’t per obtenir beneficis gràcies a una empresa de treball temporal.