Curs extinció d´incendis (teòric-pràctic)

DIRIGIT A : A Gerents, responsables de Qualitat, de Producció o d’altres departaments interessats en implementar un sistema Lean d’eliminació i minimització dels desperdicis (costos) i millora d’eficiències de gestió.   OBJECTIUS: Capacitar el personal davant el risc d’incendis en matèria de naturalesa del foc i extinció d’incendis amb els elements de protecció activa disponibles.…

Curs operador de carretons elevats

Objectius Segons (REIAL DECRET 1215/1997 ANNEX II ARTICLE 2.1). La conducció d’equips de treball automotores estarà reservada als treballadors que hagin rebut una formació específica per a la CONDUCCIÓ SEGURA d’aquests equips de treball.  Operativitat bàsica en la conducció de carretons elevadors. Obtenció del Carnet de conductor de carretons Informar i formar en Prevenció de…